Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dave Bakker, nieuwe natuur aan de Lunterse beek

Mooi water dichterbij 6

Ondernemende eigenaren van Landgoed Wittenoord maken nieuwe natuur.
Dat doen ze samen met het waterschap en de gemeente. De loop van de Lunterse beek meandert opnieuw als vanouds. Er loopt een experiment met hout in de beek. De natuur kan haar gang weer gaan en naar verwachting verbetert zo de waterkwaliteit, wat zijn effect heeft op de flora en fauna.

Opdrachtgever
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Ruimte en water en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Camera
iPhone 4

Montage
Pinnacle studio voor iPad